Les Federacions d'Educació de Catalunya i País Valencià promouen la #XarxaSolidaritat i suport al professorat en vaga a les Illes Balears i Pitiüses

dilluns, 17 de juny de 2013

La FECCOO va presentar recurs contenciós administratiu contra el TIL

Davant la sordesa del Govern i la incapacitat de negociar res.

El passat 17 de juny, la FECCOO presentà recurs contenciós administratiu contra el TIL.
L’aplicació del decret pot deixar a l’atur entre 250 i 300 interins que no tenen opció a formar-se amb el B2 d’anglès.


La FECCOO, després de presentar escrit conjunt de rebuig al TIL, va aprofitar la darrera mesa sectorial del passat dijous 13j per proposar la negociació de l’impacte laboral del TIL. La seva implantació no té present la formació dels funcionaris de carrera o interins que podrien optar a una plaça amb perfil B2 i així poder adquirir el compromís de formar-se els propers 4 anys amb el pla de formació i habilitacions de la mateixa Conselleria. Aquesta proposta protegiria els docents que ara fan feina i no vulnera cap articulat del TIL. És també una proposta similar a la que es va fer en altres ocasions a la nostra comunitat autònoma amb el requisit del català.

La negativa va ser rotunda i no varen ser capaços d’amagar que al darrera d’aquesta implantació també existeix la intenció de renovar la plantilla de docents interins reduint la inversió pública ja que molts interins amb triennis i sexennis tenen formació acadèmica en francès o, simplement, tenen la formació en anglès oblidada. Per altra banda també obliguen que els docents es paguin la formació de la seva butxaca.

La Conselleria va expressar la seva preocupació i ens explicaren que “intentaran” minvar aquest pervers efecte laboral sense arribar a aclarir com ho pensen fer.

Amb la interposició del recurs contenciós-administratiu pretenem frenar amb la justícia el que el Govern no ha estat capaç de negociar ni de mesurar.