Les Federacions d'Educació de Catalunya i País Valencià promouen la #XarxaSolidaritat i suport al professorat en vaga a les Illes Balears i Pitiüses

dijous, 15 d’agost de 2013

Sobre el model lingüístic escolar de les Illes BalearsÍndex

  • Presentació . ........................................................ 3
  • Els models lingüístics d’ensenyament: tipus i categories ................... 5
  • Respostes a algunes qüestions clau ..................................... 8
  • Algunes reflexions per a la construcció d’un model lingüístic escolar 
  • per a les Illes Balears ................................................ 23
  • Les reflexions i les veus d’alguns professionals . .......................... 26
  • Per saber-ne més ................................................... 29
  • Referències ........................................................ 30
  • Notes ............................................................ 38