Les Federacions d'Educació de Catalunya i País Valencià promouen la #XarxaSolidaritat i suport al professorat en vaga a les Illes Balears i Pitiüses

dimarts, 8 de gener de 2013

Illes Balears: Mentre prepara l’avantporjecte de tractament de llengües, Educació ja ha eliminat 70 auxiliars de Conversa

Mentre prepara l’avantporjecte de tractament de llengües, Educació ja ha eliminat 70 auxiliars de Conversa
PARADOXA?: La Conselleria d’Educació demostra el seu compromís, en xifres, de potenciar la competència comunicativa a través de la provisió d'auxiliars de conversa nadius als centres educatius en llengua estrangera mitjançant la NO PROVISIÓ d'auxiliars de conversa nadius als centres educatius.
La denuncia de la FECCOO és clara: Per una banda aquest col·lectiu ja va patir impagaments reiterats a l’inici d’aquest curs, per altra que s’havien de pagar el viatge i ara, en contradicció a la intenció d’aquest govern de potenciar la tercera llengua extrangera, resulta que disminueixen la partida destinada justament a aquesta finalitat.

Alhora, es publiquen resolucions a través del BOIB que determinen els crèdits pressupostaris màxims que s’han de destinar a les ajudes per dotar d’auxiliars de conversa els centres educatius.

Us adjuntam alguns fragments del BOIB d’enguany i de finals de 2011 sobre el mateix tema i que en reflecteixen els canvis:

Boib del 5 de gener de 2013
(...) aquesta Conselleria es vol adherir al sistema de selecció de becaris auxiliars de conversa que té establert el Ministeri, amb la finalitat que ens proporcioni un nombre màxim de 40 auxiliars de llengua anglesa per al curs 2012-2013.
Resolució
1.Disposar que l’import màxim destinat a les beques d’auxiliars de conversa en llengua anglesa per al curs escolar 2012-2013 és de 224.000€.
(...)
Boib del 15 de desembre de 2011
aquesta Conselleria es vol adherir al sistema de selecció de becaris auxiliars de conversa que té establert el Ministeri, amb la finalitat que ens proporcioni un nombre màxim de 110 auxiliars de llengua anglesa per al curs 2011-2012.
Resolució
1.Disposar que l’import màxim destinat a les beques d’auxiliars de conversa en llengua anglesa per al curs escolar 2011-2012 és de 616.000€.
(...)

________________
1.Formen part de la xarxa AIBCLE (programa dirigit a potenciar la competència comunicativa en llengua estrangera mitjançant la provisió d'auxiliars de conversa nadius als centres educatius):
Centres del Pla Pilot d'Educació Plurilingüe
Centres amb Seccions Europees
Centres adscrits al conveni MEC-British Council
2. Un auxiliar de conversa és una persona nadiva que entra dins l’aula i col·labora en la tasca docent del tutor o dels especialistes sempre comunicant-se en el seu idioma d’origen.