Les Federacions d'Educació de Catalunya i País Valencià promouen la #XarxaSolidaritat i suport al professorat en vaga a les Illes Balears i Pitiüses

dijous, 24 de gener de 2013

Per la Defensa dels nostres drets lingüístics i el nostre patrimoni cultural

Resolució de l'XIé Congrés FE CCOO
(Madrid 19 de gener de 2013)


Entre els drets lingüístics reconeguts universalment s'explica el dret a l'accés als actes legals, administratius i judicials, a l'educació i als mitjans de comunicació en una llengua que siga compresa i triada lliurement per les persones interessades. La nostra Constitució reconeix que la riquesa de les diferents modalitats lingüístiques que coexisteixen en el nostre estat és un patrimoni cultural que ha de ser objecte d'especial respecte i protecció.

En el nostre context soci-educatiu, a més, s'ha viscut la recuperació de l'ensenyament en les llengües pròpies de cada territori, després de dècades de prohibició sota la dictadura franquista, com un procés de normalització democràtica i ha sigut acceptat socialment com a eina d'integració i cohesió.

Existeix consens entre els experts internacionals sobre la necessitat que existisca una discriminació positiva a favor de les llengües que tenen menor implantació i projecció social per a aconseguir un ús normalitzat d'aquestes llengües.

Enfront d'aquests drets i valors pedagògics la proposta de LOMCE del Partit Popular vol limitar dràsticament el nombre d'hores d'immersió en la llengua pròpia, de relegar-la a un paper d'assignatura no avaluable per a l'obtenció de les titulacions i la de garantir costi el que costi que l'alumnat puga triar no acceptar l'ensenyament en la llengua cooficial, porta a limitar l'ús i accés a les llengües pròpies diferents del castellà i a un progressiu empobriment de la nostra riquesa cultural.

Per tot açò, el XIº Congrés de la Federació d'Ensenyament de CCOO exigeix la retirada de les modificacions introduïdes per la LOMCE en contra de l'ensenyament en les llengües cooficials i insta a les diferents administracions educatives a treballar per a consolidar i millorar el dret a una educació que preserve l'ús i la promoció de les llengües pròpies de cada territori i la nostra riquesa cultural.