Les Federacions d'Educació de Catalunya i País Valencià promouen la #XarxaSolidaritat i suport al professorat en vaga a les Illes Balears i Pitiüses

divendres, 3 de maig de 2013

Aturem la LOMCE


Aturem la LOMCE


Les Federacions d'Educació i Ensenyament de CCOO de Catalunya, les Illes Balears i País Valencià impulsa la campanya ATUREM la LOMCE


  • Perquè no soluciona els problemes de l'educació
  • Perquè el dret a l'educació ha de ser universal
  • Perquè estimem la nostra llengua i la nostra cultura
  • Perquè volem educar per a la democràcia i la solidaritat 
Raons per rebutjar la LOMCE

Perquè el dret a l'educació ha de ser universal
La LOMCE retira als poders públics l’obligació de garantir el dret a l’educació i introdueix la fórmula “titulars del dret a l’educació”. Podem admetre que hi hagi persones que no siguin “titulars” del dret a l’educació?

Perquè estimem la nostra llengua i la nostra cultura 
La LOMCE atorga les competències sobre currículum i avaluació al Govern de l’Estat i impulsa l’escolarització separada per llengua.

Perquè volem educar per a la democràcia i la solidaritat 
La LOMCE elimina l’educació per a la ciutadania. En canvi, reforça la religió catòlica i obliga l’alumnat no religiós a fer una “alternativa” avaluable. L’opció religiosa d’unes famílies ha de condicionar l’escolarització de tota la resta? 

Perquè eduquem per fer les persones millors i lliures, no per encarrilar-les
L’objectiu de la LOMCE és reconèixer la “diferente naturaleza” del talent de l’alumnat i “encauzarlos en distintas trayectorias”. La trajectòria que es reduirà serà el batxillerat, amb uns 2.500 docents menys. 

Perquè volem treballar amb dignitat, amb honestedat, des del pluralisme democràtic i el coneixement científic
La LOMCE ignora tota la producció científica sobre l’educació. No promou la formació contínua del professorat, ni la investigació, ni la innovació educativa. Imposa un sistema d’assignatures i de revàlides antiquat.
La LOMCE desconfia de la feina de les persones que treballem a l’educació, i pretén “disciplinar-nos” amb avaluacions externes, avaluacions de la tasca professional i mecanismes de provisió i de pèrdua del lloc de treball sense transparència, tant als centres públics com als concertats.
La LOMCE empitjora les condicions laborals, abaratint el preu/hora, permetent la docència d’“experts” sense acreditació pedagògica, apujant les ràtios, suprimint recursos especialitzats, no cobrint substitucions...

Perquè és més eficient la cooperació que la competència
La LOMCE promou la competència en el mercat educatiu. Això augmenta la segregació escolar: per sexe, per llengua, per religió, per nivell adquisitiu, per corrent ideològic... La segregació esquerda la cohesió social i empitjora el rendiment acadèmic.

Perquè cal tota la tribu per educar un infant 
Els preceptes de la LOMCE restringeixen la representació de professionals i famílies en la gestió dels centres, en l’elaboració dels projectes, en el control efectiu de l’educació. Menys democràcia és menys compromís, menys autonomia i menys educació.
La LOMCE ignora el valor de l’educació en la família, en el lleure, en la societat, en l’ús de les xarxes... i potencia, així, la desigualtat d’origen social.

Perquè cal augmentar la inversió pública en educació, no seguir retallant-la
La LOMCE dóna potestat finançadora i reguladora als agents privats, incentivant l’educació de pagament, mentre que la Constitució estableix que l’educació obligatòria és gratuïta.
La memòria econòmica de la LOMCE retira el pressupost estatal per a l’educació primerenca dels 0 als 3 anys, que no considera educativa, sinó assistencial, malgrat que l’acció més eficient per a l’èxit escolar és l’educació, en aquesta etapa. 
La LOMCE també redueix beques de menjador i de transport i ajudes en material escolar.