Les Federacions d'Educació de Catalunya i País Valencià promouen la #XarxaSolidaritat i suport al professorat en vaga a les Illes Balears i Pitiüses

dijous, 15 d’agost de 2013

14.000 alumnes no podran estudiar en valencià

Escola Valenciana 
Escola Valenciana denúncia la falta de places de cara a aquest curs per a les famílies que han triat l'escolarització en valencià
El nou curs 2013-2014 prop de 14.000 famílies que han elegit com a primera opció l'ensenyament en valencià per als seus fills es quedaran sense poder estudiar en llengua pròpia per la falta de places. Aquesta ja era la previsió d’Escola Valenciana quan el mes de maig es va aprovar l'avantprojecte de la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE) i que no ha solucionat cap de les demandes de l’entitat.
El mes de juny Escola Valenciana va reunir-se amb el ministre d'Educació, José Ignacio Wert per denunciar el fet que la LOMQE només garanteix el dret de les famílies valencianes a escollir ensenyament en castellà, però no el dret de les 14.000 famílies que han demanat el programa plurilingüe d'ensenyament en valencià (PPEV) quan han matriculat els seus fills de 3 anys a l'escola.
Segons dades de l’últim informe de matriculacions d’Escola Valenciana, es calcula que un 61,2% de les famílies matricularien els seus fills en valencià si la Generalitat valenciana els oferís aquesta possibilitat. Aquesta xifra traduïda en alumnes suposa que uns 126.000 nens podrien estudiar en valencià i no ho fan per falta d'oferta.
Durant la trobada amb el ministre, Escola Valenciana també va fer palès el menyspreu de la LOMQE per la llengua valenciana, que continua sent una matèria específica i no està al nivell d'altres matèries com matemàtiques o llengua i literatura castellana, que són troncals. I és que l'avantprojecte destaca que les administracions educatives "garantiran el dret dels alumnes a rebre els ensenyaments en castellà, llengua oficial de l'Estat, i en les altres llengües cooficials en els seus respectius territoris”, però només posa l'èmfasi en l'educació en castellà, ja que assenyala que es podran establir sistemes d'ensenyament en llengua cooficial "sempre que existeixi oferta alternativa sostinguda amb fons públics en la qual s'utilitzi la llengua castellana com a llengua vehicular en una proporció raonable".
L'entitat cívica ha fet saber al ministre que li farà arribar les queixes de les famílies que no poden matricular els seus fills en valencià i li ha explicat per què el PPEV és el programa òptim d'ensenyament, ja que és l'únic que garanteix la competència lingüística en les dues llengües cooficials i una millor competència funcional en anglès.