Les Federacions d'Educació de Catalunya i País Valencià promouen la #XarxaSolidaritat i suport al professorat en vaga a les Illes Balears i Pitiüses

diumenge, 16 de novembre de 2014

La Conselleria d'Educació imposa el castellà a l’educació valenciana

A la Mesa Sectorial del dijous 13 de novembre sobre el projecte d’Ordre per desenvolupar l'autorització de programes plurilingües  la FE CCOO PV hem fet constar que aquesta proposta fou presentada el curs passat i ja fou rebutjada unànimement per tots els sindicats i per la comunitat educativa

En aquesta reunió hem exigit que, per respecte als drets de treballadores i treballadors i als drets lingüístics i a l’educació de la ciutadania valenciana s'ajornara aquesta negociació i hem defensat la necessitat d’un procés de consens sobre el model de plurilingüisme i la seua aplicació. Aquesta proposta ha estat promoguda també per la resta de sindicats i per les persones que assistien com assessores en nom d’Escola Valenciana. L’administració s’ha negat a escoltar les crítiques i aportacions i també a ajornar l’Ordre o millorar la negociació i el possible consens.
Trancribim la intervenció de la FE CCOO PV a la Mesa

Intervenció de la FE CCOO PV a la Mesa Sectorial d’Educació sobre el projecte d’Ordre per al desenvolupament del procediment d’autorització del projecte lingüístic

La Conselleria d'Educació ens ha convocat a una Mesa Sectorial sobre el projecte d’Ordre per desenvolupar l'autorització de programes plurilingües   amb 48 hores d’antelació. Tot i que és un termini formal, des de la FE CCOO PV valorem i destaquem que la importància d’aquesta normativa per la seua repercussió sobre els drets lingüístics i d’accés a l’educació de tota la ciutadania són motius més que suficients per a que la negociació s’aborde en un moment adequat i amb terminis que afavorisquen la participació de la comunitat educativa.

Des de CCOO PV denunciem, en primer lloc que en aquestos moments, l'esforç sindical està adreçat a garantir la participació, les garanties legals i la transparència del procés electoral sindical. Les eleccions sindicals a l’ensenyament públic no universitari estan convocades per al 4 de desembre i ara mateix és el moment d’ultimar els detalls de l’organització de les meses electorals, la informació sobre com exercir el dret al vot i la campanya per fomentar la participació en el procés
L’administració educativa s’havia compromès a respectar aquest procés i nosaltres a més exigim una campanya institucional per afavorir la participació.
La Federació d’Ensenyament considera per tant, un atac a la legitimitat sindical i a la defensa dels drets de treballadores i treballadors aquesta convocatòria precipitada i en aquest moment.

Pel que fa al projecte d’Ordre, val a dir que la primera proposta fou presentada el curs passat i fou rebutjada unànimement per tots els sindicats i per la comunitat educativa. Els principals motius – defensats per la FE CCOO PV i també per Escola Valenciana - per demanar la retirada d’aquesta proposta foren:
- Que incrementa arbitràriament el nombre d’hores lectives impartides en castellà a totes les línies lingüístiques i això farà impossible d’assolir l’objectiu de la nostra Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià de que l’alumant obtinga les plenes competències en les dues llengües oficials del País Valencià.
- Que proposa un model d’exposició lingüística per a l’educació infantil que és un apedaçat o monstre de Frankenstein lingüístic totalment ineficaç pedagògicament.
- Que la consulta que es fa a les famílies sobre la seua preferència de línia lingüística és publicitat enganyosa en no ser vinculant i perquè la preferència de les famílies s’expressa en l’opció marcada en la matrícula de filles i fills.
- Que no hi cap model pedagògic de incorporació d’una llengua estrangera com a llengua vehicular ni, en conseqüència, cap inversió ni disseny per a la formació del professorat en eixa proposta.  

L’administració educativa no ha acceptat cap esmena ni proposta de millora que es va presentar per aquesta organització sindical en la Mesa Tècnica i per això insistim en que es tracta d’una imposició més sobre el sistema educatiu valencià per part d’un govern aliè a les necessitats, demandes i drets de la ciutadania; i per aquest motiu també, reiterem les nostres altres al·legacions principals a aquest projecte:
- Aquesta Ordre si es publica tal i com es presenta a la Mesa no servirà per a assolir l’objectiu que estableix la LOMCE en l’article 2: la capacitació per a la comunicació en la llengua oficial i cooficial, si n’hi ha, i en una o més llengües estrangeres; ja que en el context d’una llengua majoritària i una llengua minoritzada, l’únic model d’ensenyament en llengües que ha demostrat que pot portar a la capacitació en les dues llengües és la immersió lingüística en la llengua minoritzada. I d’altra banda, la idea de apedaçar les hores lectives en diverses llengües, fins i tot en la mateixa assignatura pot portar, si no augmenta massa la confusió, a incrementar el volum de lèxic que cada alumne posseeix en diverses llengües però no la seua capacitació lingüística en eixes llengües.
- El nostre marc normatiu ja és precís i, tal i com s’ha vist en les darreres sentències contràries a la planificació de l’administració educativa, defensa el dret a l’educació de les famílies. Sembla clar, però, que el que s’està buscant és dotar a l’administració d’un marc jurídic que li permeta impossar impunement el seu disseny educatiu i lingüístic a la ciutadania.
- A l’avaluació proposada a l’article 4.1. No es concreta amb quin criteri ni finalitat serà emprat aquest resultat. No es diu tampoc què es farà si el nivell de competència lingüística és més baix en una de les llengües, si s’incrementarà el nombre d’hores en les quals es parla eixa llengua o si es disminuirà; ni tampoc si s’aplicarà el mateix criteri a les zones castellanoparlants.
- La consulta plantejada a l’article 5 és un model de manipulació política i de falsa participació. La forma més clara de mostrar l’opció lingüística pel que fa a l’educació dels fills és la petició que fan les famílies en matricular-los i els llocs de participació democràtica per definir quins són els programes lingüístics que ha d’ofertar un centre o un municipi són els consells escolars de centre i municipals. En aquesta consulta a més, solament la Conselleria aconsellarà què s’ha de votar i no les associacions en defensa de l’ús del valencià, ni les universitats ni els agents socials ni el mateix consell escolar de centre. Una consulta, finalment, que no serà vinculant sinó l’excusa per imposar els designis de l’administració educativa.
- En relació a l’article 7: tots els drets i objectius destacats a l’inici d’aquesta Ordre no tenen cap efecte sobre una part important dels centres sostinguts amb fons públicsEspecialment destacable és la poca o nul·la aposta per l’ensenyament en valencià de centres concertats als nuclis urbans més poblats. Aquesta política col·labora a la segregació de l’alumnat per opció lingüística i redueix la capacitat del sistema educatiu per aconseguir la capacitació lingüística de l’alumnat; totes dues coses en contra dels principis constitucionals i estatutaris.
- La disposició addicional segona imposa un calendari que avança la ideologia de la LOMCE al País Valencià en tant que aplica, abans que siga aplicada aquesta llei orgànica estatal, els seus principis sobre la disminució d’hores d’ensenyament en la llengua cooficial.
- La disposició addicional cinquena sembla una proposta de la inquisició lingüística. És contrari als drets lingüístics bàsics interrogar sobre el nivell d’ús de qualsevol llengua (i no solament les cooficials) per imposar després una o altra opció educativa.

En resum, pel respecte als drets de treballadores i treballadors i als drets lingüístics i a l’educació de la ciutadania valenciana, la FE CCOO PV exigeix la retirada d’aquest projecte d’Ordre i insta a l’administració educativa a postergar la seua redacció i negociació donada la necessitat de tota la societat d’un procés de consens sobre el model de plurilingüisme i sobre la seua aplicació.

L'Administració educativa ha decidit tirar endavant amb aquesta impossició