Les Federacions d'Educació de Catalunya i País Valencià promouen la #XarxaSolidaritat i suport al professorat en vaga a les Illes Balears i Pitiüses

dimarts, 8 de gener de 2013

País Valencià: La Conselleria marca mecanismes per iniciar la subhasta en l’escolarització de l’alumnat valencià

Districte únic: La Conselleria marca mecanismes per iniciar la subhasta en l’escolarització de l’alumnat valencià

  • L’excusa de la crisi és una vegada més el motiu per establir una societat cada vegada més polaritzada: rics i pobres.

L’establiment del districte únic respon a postulats d’oferta-demanda que res tenen a veure amb processos educatius ni pedagògics.

Entre tots i totes salvem l'educació pública
Entre tots i totes salvem l'educació pública
La Consellera Català ha comunicat a l’opinió pública abans que als agents socials quin serà el mecanisme nou que les famílies valencianes hauran d’usar per escolaritzar als seus fills i les seues filles. Com ve sent habitual en el seu quefer diari, ningunetja els fòrums de debat i negociació llançant un procediment que no ha estat parlat amb els representants dels treballadors i treballadores ni dels representants de la majoria de famílies.

El mecanisme llançat i donat per consumat és el de districte únic per l’escolarització de l’alumnat, mecanisme que treballarà en contra dels centres públics. L’aplicació de la llei de l’oferta i la demanda al dret a l’educació significarà la mort de moltes línies en centres de titularitat pública que escolaritzen alumnat amb dificultats socioeconòmiques o d’aprenentatge, els que atenen a les famílies de la classe treballadora.

Com si d’una subhasta al millor postor es tractara, l’accés a places escolars generarà una batalla estèril i una diferenciació entre centres, fins i tot dins de la xarxa de titularitat pública.

L’establiment del districte únic combinat amb la classificació de centres que emanarà de les avaluacions diagnostiques generarà centres de diferents divisions, com al futbol. En la Champion League estaran els centres als que accediran les famílies amb més poder econòmic i en 3a divisió, els centres ubicats en barris de treballadors i treballadores que no tinguen el poder adquisitiu tan elevat.

Des de la FE CCOO PV valorem que aquesta decisió política comportarà que algunes línies de centres educatius públics que no estaran demandats, puguen desapareixer. I quan desapareixen unitats escolars, desapareixen llocs de treball. De manera que la plantilla de professorat valencià es pot vore afectada a la baixa, és a dir: més retallada. Efecte que sumarà als ja existents de pujada de ràtios per aula, amortització de les jubilacions produïdes i augment d’hores lectives en el professorat de secundària.

D’aquesta manera, la Conselleria està fent cas omís a la seua responsabilitat d’oferir un ensenyament de qualitat i en equitat a tota la ciutadania. Com no podia ser d’altra manera, el seguidisme dels postulats neoliberals que impregnen totes les decisions del Govern del PP, s’establirà una educació per a la classe treballadors i una altra per a la minoria de ciutadania que te major poder adquisitiu, els rics.

La Consellera Català, la pitjor valorada de tots i totes les responsables educatives autonòmiques com ho va posar de manifest una enquesta publicada el 9 d’octubre, fa un pas més cap a l’establiment d’un sistema educatiu que ens portarà a temps passat i a quotes de fracàs escolar superiors a les actuals. Així ho avalen els estudis que ella mateixa cita, McKinsey, Education at a glance y The Learning Curve: Els sistemes educatius que generen menys fracàs escolar són els que procuren més equitat en el procés educatiu i menys desigualtat en la tipologia de centres.