Les Federacions d'Educació de Catalunya i País Valencià promouen la #XarxaSolidaritat i suport al professorat en vaga a les Illes Balears i Pitiüses

dijous, 26 de novembre de 2015

Drets lingüístics i sindicalisme de classe

Al fil de la celebració del dia dels drets lingüístics al País Valencià

CCOO PV és un sindicat de classe i defensa els drets de ciutadania.
Aquesta afirmació se'n deriva dels estatuts de la Confederació Sindical, de les conclusions del seu darrer congrés i de l'adhesió al document "PER UNA NOVA I EFECTIVA LLEI D'IGUALTAT LINGÜÍSTICA".
Aquest document de propostes fou elaborat per ACPV amb la col·laboració de les cinc universitats públiques valencianes i compta amb el suport d'un ampli consens de les organitzacions polítiques i socials més representatives al País Valencià.
Aquesta aposta per la defensa dels drets lingüístics es concreta en aquest document a l'ítem "tot el personal de les administracions competent en les dues llengües" i d'ell se'n deriva la concreció de la nostra proposta sindical relativa al requisit per a la funció pública:
1) CCOO PV defensa els drets lingüístics de tota la ciutadania.
2) La millor manera de defensar aquestos drets és exigir el requisit a l'ingrés a la funció pública.
3) El requisit ha de ser ajustat en el seu nivell acadèmic a l'exigit per al lloc de treball.
4) Per a les persones que ja formen part de la funció pública CCOO PV exigirà un període d'adaptació d'acord amb les facilitats i oferta de formació de l'Administració.
Diverses organitzacions socials ens manifestem a favor dels drets lingüístics el passat 4 de desmebre
Sindicalisme de classe és defensar que per cada dret reconegut de la ciutadania ha d'haver una obligació de l'Administració i en, aquest cas, que per garantir els drets lingüístics cal que l'Administració assumisca l'obligació de respectar-los.

Per contra, sindicalisme corporatiu (i per tant, contrari als drets i interessos de la classe treballadora) és qualsevol d'aquestes dues postures:
- Rebutjar la possibilitat d'establir requisits per a l'Administració basant-se en possibles rèdits electorals o d'acceptació per part d'un sector determinat.
- Atacar les organitzacions socials que opinen de forma diferent per tal d'obtenir rèdits electorals o d'acceptació per part d'un sector determinat, en lloc de treballar en la construcció de propostes que siguen acceptades amb un ampli consens social.
FE CCOO PV defensa la necessitat del requisit lingüístic per a fer efectius els drets de ciutadania
Des de la FE CCOO PV tenim clar que entre els nostres objectius principals i irrenunciables estan la defensa dels drets dels treballadors i treballadores del món educatiu i la defensa del dret a l'educació de tota la ciutadania.

Construïm un canvi en defensa de la classe treballadora.
Construïm un canvi en defensa dels drets lingüístics.